The 37th Singapore Law Review Editorial Board

Chief Editor
Lai Wei Kang, Louis

Deputy Chief Editor (Journal)
Perry Peh Bing Xian

Deputy Chief Editor (Administration)
Liew Jin Xuan

Secretary & Treasurer
Leon Tay
Sarah Choong Hui Ning

Publicity Director
Suresh Viswanath

Events Director
Tan Wei Ming

Journal Executive Editors
Dinesh Kumar Sukumar
Keith Kaixian Wong
Ong Yuan Zheng Lenon
Choo Qian Ke

Juris Illuminae Editors
Darren Teoh Kang Ren
Ng Wei Siang