The 32nd Singapore Law Review Editorial Board

Chief Editor
Nicole Carmen Tan Yi

Deputy Chief Editor (Journal)
Reynard Chua Jing Xiang

Deputy Chief Editor (Administration)
Zhang Changzhong

Secretary & Treasurer
Ng Teng Wei

Journal Executive Editors
Ryan Nicholas Hong
Xing Yun

Juris Illuminae Executive Editor
Li Linzhe

Events & Welfare Director
Nurmatha d/o Sundaramurthi

Public Relations Director
Wong Wenjian

Publicity Director
Jonathan Ng