Past Editorial Boards

The 32nd Singapore Law Review Editorial Board

Chief Editor
Nicole Carmen Tan Yi

Deputy Chief Editor (Journal)
Reynard Chua Jing Xiang

Deputy Chief Editor (Administration)
Zhang Changzhong

Secretary & Treasurer
Ng Teng Wei

Journal Executive Editors
Ryan Nicholas Hong
Xing Yun

Juris Illuminae Executive Editor
Li Linzhe

Events & Welfare Director
Nurmatha d/o Sundaramurthi

Public Relations Director
Wong Wenjian

Publicity Director
Jonathan Ng